Amendement van het lid Van der Burg - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER BURG

Ontvangen 6 augustus 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 5.2.12 wordt na «koninklijk besluit» toegevoegd: volgens regels bij de wet te stellen.

Toelichting Het is noodzakelijk dat in de wet nauwkeurig wordt vastgelegd in welke gevallen erkenning, verheffing en inlijving in de Nederlandse adel kan plaatsvinden.

Van der Burg

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15883 (R 1129), nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie