Gewijzigd amendement van het lid Brinkhorst ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 23 april 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 5.2.2.b. als volgt gewijzigd: In plaats van «en besluiten van volkenrechtelijke organisaties» wordt gelezen:, besluiten van volkenrechtelijke organisaties en algemene regels van volkenrecht.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100) nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie