Motie van het lid Brinkhorst C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

MOTIE VAN HET LID BRINKHORST CS.

Voorgesteld 18 maart 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat Nederland als lidstaat van de Europese Gemeenschappen deel is gaan uitmaken van een bredere, Europese rechtsorde;

spreekt als haar mening uit, dat de bepalingen van de Grondwet in geval van twijfel zó dienen te worden uitgelegd, dat het Europese integratieproces daardoor niet wordt belemmerd, en gaat overtot de orde van de dag.

Brinkhorst Van den Broek Nijpels Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie