Amendement van het lid Van den Broek C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BROEK CS. Ontvangen 18 maart 1980

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 5.2.0. in plaats van «Bij het voeren van het buitenlands beleid bevordert de regering» gelezen: De regering bevordert.

Toelichting Het bevorderen van de internationale rechtsorde dient niet slechts een zaak te zijn van buitenlands beleid. Zo kan een nationaal economisch beleid of het opnemen van vrijheidsrechten in de Nederlands grondwet ook het belang dienen van diezelfde in-ternationale rechtsorde.

Van den Broek Nijpels Gualthérie van Weezel Korte-van Hemel Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15049 (R 1100), nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie