Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 18 maart 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 5.2.2.b. als volgt gewijzigd:

A. De woorden «een ieder verbindende» vervallen. B. In plaats van «en besluiten van volkenrechtelijke organisaties» wordt gelezen:, besluiten van volkenrechtelijke organisaties en van algemene regels van volkenrecht.

Brinkhorst Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie