Tweede nota van verbetering - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

TWEEDE NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 12 maart 1980

In de nota naar aanleiding van het verslag (stuk nr. 10) moet op blz. 4 in de eerste regel van de vijfde alinea «brengt een wijziging» worden gelezen: brengt geen wijziging.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie