Nota van verbetering - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 3 maart 1980

In de nota van wijzigingen wordt in het voorgestelde artikel 5.2.0 in plaats van «buitenlandse» gelezen: buitenlands.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Ministervan Buitenlandse Zaken, CA. van der Klaauw Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15049 (R 1100), nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie