Gewijzigd amendement van het lid Roethof, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 13 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 19

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROETHOF, TER VERVANGING VAN DAT, GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 6 juni 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 5.1.7 een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Indien een voorstel van wet niet binnen drie maanden na de aanneming is bekrachtigd worden de redenen daarvan aan de Staten-Generaal meegedeeld.

Roethof Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie