Gewijzigd amendement van het lid Roethof, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 12 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROETHOF, TER VERVANGING VAN DAT, GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 6 juni 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 5.1.2 een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. Over elk aanhangig te maken voorstel van wet wordt de Raad van State gehoord.

Roethof

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie