Gewijzigd amendement van het lid Roethof ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROETHOF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 27 mei 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikellll wordt in artikel A 5.1.8 in plaats van «blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen» gelezen: blijven nog ten hoogste vijf jaren van kracht.

Roethof Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15047 (R 1099), nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie