Amendement van het lid Roethof - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID ROETHOF Ontvangen 27 mei 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III wordt in artikel A 5.1.8 in plaats van «blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen» gelezen: blijven nog maximaal vijf jaren van kracht.

Roethof

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15047 (R 1099), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie