Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 juni 1979

In het onder artikel II voorgestelde artikel 5.2.11 wordt in plaats van «ingevolge» gelezen: volgens.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14348, nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie