Amendementen van het lid Van der Spek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en anderen dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DER SPEK

Ontvangen 1 maart 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

I In artikel 7.12, eerste lid, vervallen de woorden «of krachtens» II In artikel 7.12, tweede lid, vervallen de woorden «of krachtens»

Van der Spek

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13994, nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie