Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 26 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II vervalt in artikel 7.11, derde lid, de tweede volzin.

Brinkhorst

Tweede Kamerzitting 1978-1979,13993, nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie