De stemming over wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 26 juni 1979 orde 13

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten (13872). De Voorzitter: Ik attendeer de leden erop, dat voor ieder van de vandaag behandelde wetsontwerpen inzake de Grondwet -ook voor het 'lege' wetsontwerp nr. 13957, R 1039 -hoofdelijke stemming is vereist.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen. D De heer Voute (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nogmaals de spreekbuis van de kleinst mogelijke meerderheid en van de grootst mogelijke minderheid. De kleinst mogelijke meerderheid afwegende het voor en tegen, ziet veel positiefs in het wetsontwerp speciaal wat de privacy betreft, en zal gaarne vóór stemmen. De grootst mogelijke minderheid, die ook zeer veel waardering heeft, vindt het principe van de vrijheid van meningsuiting zo belangrijk -zij ziet de mogelijkheid in artikel 1.7.4 van willkeurige inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, van bevoogding, en niemand weet, wat han-' delsreclame is, omdat er geen definitie van is gegeven -dat zij daarom tegen het ontwerp zal stemmen. Zij stelt het principe voorop. Dit is een signaal. Toen dit punt in de Tweede Kamer werd behandeld, hebben de VVD en ook -naar ik meen -het CDA en bloc tegen gestemd. Als de Regering de suggestie van de heer Fey volgt en de mogelijkheid creëert, dat het splitsingsontwerp in het Staatsblad staat, voordat de verdere wetten worden behandeld, dan geeft dit punt de mogelijkheid om alsnog het vogelvrij verklaren van handelsreclame uit de grondwet te schrappen. Het wetsontwerp wordt met 62 tegen 6 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Kremer, Van den Heuvel-de Blank, Kaland, Vrouwenvelder, Van der Jagt, Van Someren-Downer, Schlingemann, Maris, Post, Van Hemert tot Dingshof, Umkers, Gooden, Letschert, Lamberts, W. F. de Gaay Fortman, Elfferich, Uijen, Van Krimpen, Baas, Wiebenga, Broeksz, Van Veldhuizen, Kolthoff, Tjeerdsma, Steenkamp, Diepenhorst, Meuleman, Versloot, Simons, De Cloe, De Rijk, Maaskant, Van der Werf-Terpstra, Van Kleef, Van Dalen, Van Kuik, Louwes, Steigenga-Kouwe, d'Ancona, Van der Meer Vogt, Zoutendijk, Franssen, Feij, Horbach, Oudenhoven, Mol, Netjes, Oskamp, Van de Rakt, Trip, B. de Gaay Fortman, De Vries, Van Waterschoot, Zoon, Vonk-van Kalker, Teijssen, Nagel, Eijsink, Fischer, Terwindt en de Voorzitter.

Tegen hebben gestemd de leden: De Jong, Heijne Makkreel, Voute, Vonhoff-Luijendijk, Van der Werff en Van Tets.

 
 
 

2.

Meer informatie