Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dar er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16a

15047 (R 1099)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 1 VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 17 oktober 1980

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld 1 Samenstelling: W. F. de Gaay Fortman (C.D.A.) (voorzitter), Kaland (C.D.A.), Vermeer (P.v.d.A.), Post (P.v.d.A.), Feij (V.V.D.), Van Someren-Downer (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Vis (D'66), Umkers (C.P.N.), Meuleman (S.G.P.), Van der Jagt (G.P.V.), Vogt (P.S.P.)

Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 15047 (R 1099), nr. 16a

 
 
 

2.

Meer informatie