Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ontvangen 27 januari 1986

De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 22ste januari 1986.

De Rapporteur, J. A. 0. Bikker

 
 
 

2.

Meer informatie