19554 - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Dit wetsvoorstel werd op 3 juni 1986 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers i, en de minister van Defensie, De Ruiter i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de rijkswet van 27 maart 1986 (Stb. 121) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. Er is een nota van verbetering ingediend.

2.

Kerngegevens

Ingediend
3 juni 1986

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers i
De minister van Defensie, J. (Job) de Ruiter i

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van bepalingen over de verdediging, vastgesteld bij de wet van 27 maart 1986 (Stb. 121), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1984/85, 19017 (R1285); 1985/86, 19017 (R1285), Handelingen II 1985/86, blz. Het advies van de Raad van State wordt met 3137-3150; 3161-3174; 3423, Kamerstukken I 1985/86, 19017 bepL,X'ea^!205Pa9denrdeVrd onder b.

(R1285) (152, 152a, 152b), Handelingen I 1985/86, blz. 850-852; van de Wet op de Raad van State

923-924; 960.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken, R. W. de Korte

De Ministervan Defensie, J. de Ruiter

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van verbetering ingediend.

5.

Documenten

(11 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 12 mei 1987, stemming(en), Blz. 3785 - 3895     120587 2 5
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 12 mei 1987 orde 5
vergadering: 12 mei 1987
 
2 24 maart 1987, nr. 8     KST19554N8K2
Voorstel van het lid Wiebenga C.S. tot splitsing van het voorstel van rijkswet 19 554 (r 1308) op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet
 
2 24 maart 1987, behandeling, Blz. 3217 - 3359     240387 2 19
De behandeling van het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalin gen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 24 maart 1987 orde 19
vergadering: 24 maart 1987
 
2 2 maart 1987, verslag, nr. 21     KST19554N21K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 27 november 1986, nota, nr. 7     KST19554N7K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 30 september 1986, verslag, nr. 6     KST19554N6K2
Verslag
 
2 12 augustus 1986, nota van verbetering, nr. 5     KST19554N5K2
Nota van verbetering
 
2 15 juli 1986, verslag, nr. 4     KST19554N4K2
Verslag van de staten van aruba
 
2 3 juni 1986, koninklijke boodschap, nr. 1     KST19554N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1985, memorie van toelichting, nr. 3     KST19554N3K2
Memorie van toelichting
 
2 1 januari 1985, voorstel van wet, nr. 2     KST19554N2K2
Voorstel van rijkswet
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.