19552 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Dit wetsvoorstel werd op 3 juni 1986 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers, de minister van Binnenlandse Zaken, De Korte, en de minister van Justitie, Korthals Altes.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 27 maart 1986 (Stb. 119) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen in overweging te nemen.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 3 juni 1987.

2.

Kerngegevens

Ingediend
3 juni 1986

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers
De minister van Binnenlandse Zaken, R.W. (Rudolf) de Korte
De minister van Justitie, F. (Frits) Korthals Altes
 

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van bepalingen over het binnentreden in woningen, vastgesteld bij de wet van 27 maart 1986 (Stb. 119), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1984/85, Het advies van de Raad van Sjaie^wordt met ig013; 1985/86, 19013, Handelingen II 1985/86, blz. 3137-3150; top.ald\Tert"el Haardelid.onderb.

3161-3174; 3423, Kamerstukken I 1985/86, 19013 (150, 150a, 150b), van de Wet op de Raad van State Handelingen I 1985/86, blz. 852-855; 924-927; 960).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken, R. W. de Korte

De Minister van Justitie, F. Korthals Altes

4.

Documenten

(7 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 2 juni 1987, stemming(en), Blz. 1485 - 1502     020687 1 4
De stemming over het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen - Handelingen Eerste Kamer 1986-1987 02 juni 1987 orde 4
vergadering: 2 juni 1987
 
1 29 oktober 1986, eindverslag, nr. 51     KST19552N51K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
2 16 oktober 1986, behandeling, 19578, 19593, 19596, 19553, Blz. 535 - 628     161086 2 2
De behandeling van de voorstellen van (rijks)wet: • Goedkeuring van regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 april 1986, nr. 086-942 (Ster. 81) tot wijziging van de Beschikking wijziging ... - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 16 oktober 1986 orde 2
vergadering: 16 oktober 1986
 
2 18 september 1986, verslag, nr. 4     KST19552N4K2
Verslag
 
2 3 juni 1986, memorie van toelichting, nr. 3     KST19552N3K2
Memorie van toelichting
 
2 3 juni 1986, voorstel van wet, nr. 2     KST19552N2K2
Voorstel van wet
 
2 3 juni 1986, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST19552N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.