15047, nr. 21 - Motie Brinkhorst en Roethof - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Deze motie werd op 12 juni 1980 ingediend door het Tweede Kamerlid Laurens Jan Brinkhorst (D66) bij de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften en was mede ondertekend door Hein Roethof (PvdA).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering te bevorderen, dat een zodanige opstelling van beleidsvoornemens in de begrotingswetten plaatsvindt, dat de Kamer de hoofdlijnen van beleid kan amenderen, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 12 juni 1980, motie, nr. 21     KST15047N21K2
Motie van de leden Brinkhorst en Roethof
 

2.

Dossier