Hans Daalder, Drees-biograaf en 'vader' van de politicologie, overleden

woensdag 6 april 2016

DEN HAAG (PDC i) - Jongstleden maandag is op 88-jarige leeftijd Hans Daalder overleden. Hij speelde een baanbrekende rol bij de wetenschappelijke bestudering van de politiek en was de leermeester van veel vooraanstaande Nederlandse politicologen.

Daarnaast schreef Daalder, samen met Jelle Gaemers, een meerdelige biografie van staatsman Willem Drees.

Hans Daalder werd in 1963 hoogleraar politieke wetenschappen in Leiden en bleef dat dertig jaar. Verder was hij enige jaren hoogleraar in Florence. Hij had eerder studie gemaakt van het politieke stelsel van de Verenigde Staten en was gepromoveerd op een proefschrift over de Britse politiek. Hij was bedenker van de termen 'regentenmentaliteit' en 'nieuwe vrijgestelden'.

Van zijn hand verschenen onder meer 'Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek' (zijn oratie), boeken over politieke systemen in Westerse landen en studies over politieke elites. Hij bleef tot hoge leeftijd publiceren. In 1974 was hij samen met zijn Leidse collega Nico Cramer i oprichter van het Parlementair Documentatiecentrum.