Emancipatieraad

In 1974 besloot het kabinet tot instelling van een Emancipatie Kommissie. In 1981 werd deze tijdelijke commissie omgevormd tot de Emancipatieraad. Deze raad diende als een officieel adviesorgaan van de regering op het terrein van roldoorbreking, herverdeling, participatie, gelijkheid en zelfstandigheid van mannen en vrouwen.

In 1997 werd besloten om de Emancipatieraad op te heffen. Reden hiervoor was dat emancipatie-organisaties werden gebundeld om één nieuwe landelijke emancipatie-organisatie, met als titel 'De Bundeling', op te richten.