D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius

foto D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius
Bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dilan Yesilgöz (1977) is sinds 10 januari 2022 minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte IV. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was zij van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Zij was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Yesilgöz was eigenaar/senior adviseur van Bureau DenW in Amsterdam en raadslid in de hoofdstad. Eerder was zij bestuursadviseur veiligheid en zorg van het College van B&W van Amsterdam. Mevrouw Yesilgöz was als Kamerlid onder meer woordvoerder klimaat, politie, veiligheid, cyber security, terrorismebestrijding en drugsbeleid.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

Dilan (Dilan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ankara (Turkije), 18 juni 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2009

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 27 maart 2014 tot 6 april 2017
 • adviseur en trainer adviesbureau Bureau DenW te Amsterdam, van 2015 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 3 september 2021
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met klimaat en energie), van 25 mei 2021 tot 10 januari 2022
 • minister van Justitie en Veiligheid, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van EZK belast met 1. Energiebeleid en 2. Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie en emissierechten)
 • Heeft als minister van J&V een primaire verantwoordelijkheid voor 1. Politie, 2. Openbaar Ministerie, 3. Brandweer, 4. Grensbewaking, 5. Terrorismebestrijding, 6. NCTV, 7. Rampenbestrijding en crisisbeheersing, 8. Nationale Veiligheid, 9. Cyber security, 10. Drugsbeleid, 11. Veiligheidshuizen, 12. Wetboek van Strafrecht, 13. herziening Wetboek van Strafvordering (secundair), 14. Wet wapens en munitie, 15. Uitlevering, 16. Strafhof, 17. Strafzaak MH17, 18. Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, 19. NFI, 20. Contacten kerkgenootschappen, 21. Verbod verenigingen en financiering, 22. Ondermijning en 23. Zeden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • lid bestuur Filmfestival Beeld Amsterdam, van 2008 tot oktober 2010
 • mede-eigenaar adviesbureau Bureau DenW te Amsterdam, van 2015 tot 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Werd in 2018 één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2019 samen met Gert-Jan Segers (ChristenUnie) een initiatiefnota uit over een effectievere aanpak van antisemitisme (35.164)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2021 een studie te laten verrichten naar de rol die kernenergie kan spelen naast andere bijvoorbeeld zon- en windenergie
 • In 2022 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod, waarmee de mogelijkheid om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak zou worden beperkt. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Dekker en door hem in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd. (35.528)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2021 een wet in het Staatsblad ((Stb. 382) over tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Wiebes. (35.668)
 • Bracht in 2023 een wet (Stb. 69) tot stand tot verhoging van 15 naar 25 jaar van het wettelijk strafmaximum voor doodslag. Het geconstateerde 'strafgat' tussen de maximale duur van de gevangenisstraf voor doodslag en voor moord (levenslang of dertig jaar) wordt daarmee verkleind. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Grapperhaus. (35.871)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Is van Turks-Koerdische afkomst. Kwam met haar moeder en haar zusje op 8-jarige leeftijd als politieke vluchteling naar Nederland, nadat haar vader drie jaar eerder al uit Turkije was gevlucht vanwege zijn strijd voor vakbondsrechten, Koerden, vrouwen en andere minderheden. Zij vindt die 'achtergrond' echter geen issue en wijst een 'slachtofferrol' van minderheden af.
 • Zij was op haar negentiende actief bij de SP en liep stage bij GroenLinks. Uiteindelijk koos zij echter voor de VVD.
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 10 maart 2021.