Tweede Kamerfractie Forum voor Democratie (FVD)

De fractie van Forum voor Democratie (FVD) had sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 acht leden. Na een afsplitsing in mei 2021 zijn dat er vijf. In de periode 2017-2021 had de fractie twee leden.

Fractievoorzitter van Forum voor Democratie is Thierry Baudet. Secretaris van de fractie is (momenteel vacant).

1.

Huidige leden

 

Meer over