Wetsvoorstel ingetrokken: 33359 (R1986) - Vaststellen rechtstreekse werking van internationaal recht

vrijdag 17 maart 2017

Bij wetsvoorstel 33359 (R1986) - Initiatiefvoorstel Taverne over de procedure voor het vaststellen van rechtstreekse werking van internationaal recht (Grondwet, eerste lezing) is een brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen ondergebracht.