Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 34517 - Opnemen bepaling in Grondwet over recht op eerlijk proces (eerste lezing)

maandag 20 maart 2017

Bij wetsvoorstel 34517 - Opnemen van een bepaling in de Grondwet over het recht op een eerlijk proces (Grondwetswijziging, eerste lezing) is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.