Drie Grondwetsvoorstellen op lijst controversiële onderwerpen

vrijdag 7 april 2017

DEN HAAG (PDC ) - Op de door de Tweede Kamer op te stellen lijst van controversiële onderwerpen staan drie grondwetsvoorstellen. Twee betreffen een eerste lezing en bij een gaat het om een voorstel in tweede lezing.

De twee eerste-lezingsvoorstellen betreft het (oude) initiatiefvoorstel over dierenrechten (Halsema/Van Gent) en het voorstel-Van der Ham/Van Tongeren/Heijnen over toevoeging van handicap en seksuele voorkeur als non-discriminatiegrond.

Het tweede lezing wetsvoorstel is het initiatiefvoorstel-Van Tongeren over de constitutionele toetsing, waarvan de behandeling in 2015 is geschorst. Eerder is door regering en parlement als wens uitgesproken dat een tweede lezing niet lang na (ontbindings)verkiezingen plaatsvindt. Het voorstel-Van Tongeren (nog ingediend door Halsema) werd al in 2010 ingediend.

Bron: kamerstuk 34.707, nr. 1