Tekst nieuwe algemene bepaling Grondwet aangepast

dinsdag 6 juni 2017

DEN HAAG (PDC ) - De nieuwe algemene bepaling die aan de Grondwet wordt toegevoegd, gaat luiden: "De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat". Dat is het gevolg van het aannemen van een amendement van de VVD'er Sven Koopmans . Het betreft de eerste lezing van een Grondwetsherziening.

Tegen dat amendement stemden CDA, PVV en FvD. Oorspronkelijk was de voorgestelde tekst: "De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten." Andere amendementen werden verworpen. Zo wilde Thierry Baudet in de Grondwet ook de soevereiniteit van het Nederlandse volk vastleggen.

Het wetsvoorstel over het opnemen van de algemene bepaling werd daarna eveneens aangenomen. Naast de fracties die tegen het amendement-Koopmans waren stemde ook de SGP tegen het wetsvoorstel.

Bron: stemmingsoverzicht TK