Oud-SGP-voorman Ir. Van Rossum overleden

maandag 19 juni 2017

DEN HAAG (PDC i) - Op 97-jarige leeftijd is Ir. Henk van Rossum overleden. Hij was in 1981-1986 fractievoorzitter van de SGP, nadat hij op 1 maart 1967 Tweede Kamerlid was geworden.

Van Rossum begon zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat en was later werkzaam bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht. In de Tweede Kamer hadden waterstaat en landbouw dan ook zijn speciale belangstelling. In 1968 wist hij als eerste sinds 12 jaar een initiatiefvoorstel op waterstaatkundig gebied door het parlement te loodsen. Bekend was ook zijn deskundigheid op het gebied van gemeentegrenzen. Later voerde Van Rossum over veel andere onderwerpen het woord.

Van Rossum was in zijn tijd in zekere zin een atypische SGP'er. Hij liet zich bijvoorbeeld wel voor de televisie interviewen. Als 'blijmoedige' SGP'er verwierf hij alom het respect van zijn medeleden.

Bronnen: NOS en biografisch archief PDC