Reijer Passchier promoveert op informele constitutionele verandering

dinsdag 24 oktober 2017

DEN HAAG (PDC ) - Rechtstatelijke democratische systemen worden niet enkel gewijzigd door grondwettelijke herzieningsprocedures, maar ook op informele manieren. Reijer Passchier verdedigt op 9 november aan de Universiteit Leiden zijn proefschrift over die informele constitutionele veranderingen.

In zijn proefschrift bestudeert en vergelijkt Passchier actuele cases uit Japan, de Verenigde Staten en Duitsland. Hij werpt niet alleen nieuw licht op vragen over informele constitutionele verandering, maar daagt ook uit om onze ideeën over hoe recht en politiek zich tot elkaar verhouden in de loop van de tijd te herzien

Bron: Universiteit Leiden