Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • macro-economisch beleid
 • topsectoren- en industriebeleid
 • innovatiebeleid
 • energiebeleid
 • mijnen
 • milieu en klimaat, emissies
 • duurzaamheid
 • consumentenbeleid
 • mededinging en marktordening
 • midden- en kleinbedrijf
 • telecommunicatie, post
 • administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers

Ook bereidt deze commissie de wetsvoorstellen voor die gaan over onderwerpen die vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorzitter is A.H. (Agnes) Mulder. Ondervoorzitter is P.J. (Peter) Valstar. Griffier is dhr. D. Nava.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
3Foto F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
4RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
5henribotenbalBontenbal, Drs. H.CDA
6Raoul BouckeBoucke, Ir. R.M.D66
7Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
8Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
9Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
10hind1Dekker-Abdulaziz MSc, H.D66
11Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
12Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
1318-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
14Foto D.J.G. (Dion) GrausGraus, D.J.G.PVV
15Martijn GrevinkGrevink, M.VVD
16Pieter GrinwisGrinwis, P.A.CU
17Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
18HagenHagen MA, K.B. D66
1912-Eelco HeinenHeinen MSc, E.VVD
20fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
21Foto L.W.E. (Léon) de JongJong, L.W.E. dePVV
22R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
23Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
24Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
25Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
26RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
27Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
28Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
29Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
30S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
31Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
32Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
33Ir. J. (Joris) Thijssen MBAThijssen, Ir. J.PvdA
34Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD