Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is H. (Hülya) Kat. Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
2Mirjam Bikker [Nienke van Denderen]Bikker, Mr. M.H.CU
3Ernst BoutkanBoutkan MA, E.Volt
430-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
5RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
7Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
822-Ulysse EllianEllian, Mr. UVVD
9Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
10Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
11Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
12R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
13Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
14Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
15H.M. (Harmen) Krul BScKrul BSc, H.M.CDA
16Mr. A. (Anne) KuikKuik, Mr. A.CDA
17Foto G. (Gidi) MarkuszowerMarkuszower, Mr. G.PVV
18Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
19fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
2020-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
21Songül MutluerMutluer, Mr. S.PvdA
22RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
23Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
24katiPiri, Drs. K.P.PvdA
25Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
26Anne-Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
27Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
28S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
29Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
30Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
3139-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
32Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
33Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66
34Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD