Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 34517 - Opnemen bepaling in Grondwet over recht op eerlijk proces (eerste lezing)

donderdag 23 november 2017

Bij wetsvoorstel 34517 - Opnemen van een bepaling in de Grondwet over het recht op een eerlijk proces (Grondwetswijziging, eerste lezing) is een memorie van antwoord ondergebracht.