Nota ter verbetering van een misstelling - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1976-1977 Nr. 55c

13872

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

13873

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten NOTA TER VERBETERING VAN EEN MISSTELLING 22 maart 1977

In de memorie van antwoord (stuk nr. 55b) dienen de volgende drukfouten te worden verbeterd.

Opblz. 17, in de marge onder noot 1), 9de regel van boven, moet in plaats van: «rechten» worden gelezen: rechter.

Ook opblz. 17, onder dezelfde noot, 15de regel van boven, moet in plaats van: «rechten» worden gelezen: rechter.

centrale bibliotheek provincie «tracht Eerste Kamer, zitting 1976-1977, 13872 en 13873, nr. 55c

 
 
 

2.

Meer informatie