Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1978-1979 Nr. 96b

13872

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

13873

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 29 mei 1979

Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord acht de commis-3 de openbare behandeling van deze wetsontwerpen voldoende voorbe-

sie de ope reid

De voorzitter van de commissie, Teijssen De griffier van de commissie, Liesveld 1 Samenstelling: Vermeer (P.v.d.A.), Kolthoff (P.v.d.A.), Teijssen (C.D.A.), voorzitter, W. F. de Gaay Fortman (C.D.A.), Van Someren-Downer (V.V.D.), Feij (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Umkers (CPN), Meuleman (S.G.P.), Van der Jagt (G.P.V.), Vogt (P.S.P.) en Maris (-).

Eerste Kamer, zitting 1978-1979,13872 en 13873, nr. 96b

 
 
 

2.

Meer informatie