Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1980-1981 Nr. 100c

16162

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

16163 (R 1146)

16164 (R 1147)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de Hoge Raad der Nederlanden Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 23 april 1981

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van deze ontwerpen van (Rijks)wet voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier voor dit verslag, Sprey 1 Samenstelling: W. F. de Gaay Fortman (C.D.A.), (voorzitter), Kaland (C.D.A.), Vermeer (P.v.d.A.), Post (P.v.d.A.), Feij (V.V.D.), Van Hemert tot Dingshof (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Vis (D'66), Umkers (C.P.N.), Meuleman (S.G.P.), Van der Jagt (G.P.V.), Vogt (P.S.P.).

Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 16162 enz., nr. 100c

 
 
 

2.

Meer informatie