Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1980-1981 Nr. 91c

16036 (R 1139)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN « Vastgesteld 15 april 1981

Na kennisneming van de memorie van antwoord achtte de commissie de openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier van de commissie, Sprey 1 Samenstelling: W. F. de Gaay Fortman (C.D.A.), (Voorzitter), Kaland (C.D.A.), Vermeer (P.v.d.A.), Post (P.v.d.A.), Feij (V.V.D.), Van Hemert tot Dingshof (V.V.D.), Trip (P.P.R.), Vis (D'66), Umkers (C.P.N.), Meuleman (S.G.P.), Van der Jagt (G.P.V.), Vogt (P.S.P.)

Eerste Kamer, zitting 1980-1981,16036 (R 1139), nr. 91c

 
 
 

2.

Meer informatie