Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 31 oktober 1980

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, W. F. de Gaay Fortman De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld ' Samenstelling: W F. de Gaay Fortman (CDA), voorzitter, Kaland (CDA), Vermeer (PvdA), Post (PvdA), Feij (VVD), Van Someren-Downer (VVD), Trip (PPR), Vis (D'66), Umkers (CPN), Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV) en Vogt(PSP).

Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 15468, nr. 22a

 
 
 

2.

Meer informatie