Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 152b

19017 (R 1285)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 20 maart 1986

Na kennisneming van de memorie van antwoord acht de Commissie de openbare behandeling van dit voorstel van Rijkswet voldoende voorbereid.

De Voorzitter van de Commissie, Kaland De Griffier van de Commissie, mw. Dijkstra-Liesveld ' Samenstelling: Kaland (CDA) (voorzitter), Christiaanse (CDA), Mw. Leyten-de Wijker. slooth de Weerdesteyn (CDA), Vermeer (PvdA), Mw. J. H. B. van der Meer (PvdA), Feij (VVD), Geertsema (VVD), Vis (D'66), Vogt (PSP), Umkers (CPN), Abma (SGP), De Gaay Fortman (PPR), Schuurman (RPF), Van der Jagt (GPV).

 
 
 

2.

Meer informatie