16937, nr. 47d - Motie Feij C.S. - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Deze motie werd op 4 mei 1982 ingediend door het Eerste Kamerlid Frans Feij (VVD) bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2 en was mede ondertekend door Leendert Ginjaar (VVD), Henk Heijne Makkreel (VVD), Els Veder-Smit (VVD) en Ym van der Werff (VVD).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

nodigt de Regering uit af te zien van haar voornemen tot het indienen van een aanpassingswetsontwerp als bedoeld in additioneel artikel IX en met spoed uitvoering te geven aan de artikelen 212 en 214 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

1 4 mei 1982, motie, nr. 47d     KST16937N47dK1
Motie van de heer Feij C.S.
 

2.

Dossier