Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van deze motie in de Parlementaire Monitor.

In de uitgebreide versie vindt u ook de status, eventuele stemverhoudingen en Kamerstukken aangaande de verdere behandeling.

De Parlementaire Monitor is een betaalde dienst van PDC Informatie Architectuur. De voordelen van de Parlementaire Monitor zijn:

  • Altijd en overal op de hoogte van het parlementaire besluitvormingproces.
  • Ontdek of u nog invloed kunt uitoefenen.
  • Bekijk wat er staat te gebeuren.

16931, nr. 47d - Motie Feij C.S. - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Deze motie werd op 4 mei 1982 ingediend door het Eerste Kamerlid Frans Feij (VVD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten en was mede ondertekend door Leendert Ginjaar (VVD) i, Henk Heijne Makkreel (VVD) i, Els Veder-Smit (VVD) i en Ym van der Werff (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

nodigt de Regering uit af te zien van haar voornemen tot het indienen van een aanpassingswetsontwerp als bedoeld in additioneel artikel IX en met spoed uitvoering te geven aan de artikelen 212 en 214 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

1 4 mei 1982, motie, nr. 47d     KST16931N47dK1
Motie van de heer Feij C.S.
 

2.

Dossier