Court of Justice of the European Union: appointment of nine judges

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 28 februari 2018.

Op 28 februari 2018 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten 9 rechters en 3 advocaten-generaal benoemd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie i. Hun ambtstermijn heeft een duur van 6 jaar en gaat in op 7 oktober 2018.

De benoemingen gebeurden in het kader van de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Hof van Justitie, die om de 3 jaar plaatsvindt.

Er werden 8 personen herbenoemd tot rechter:

  • Aleksandar Arabadzjiev (Bulgarije)
  • Jean-Claude Bonichot (Frankrijk)
  • Thomas von Danwitz (Duitsland)
  • Carl Gustav Fernlund (Zweden)
  • Egils Levits (Letland)
  • Constantinos Lycourgos (Cyprus)
  • Jiří Malenovský (Tsjechië)
  • Alexandra (Sacha) Prechal i (Nederland)

Lucia Serena Rossi (Italië) werd voor het eerst benoemd tot rechter.

Yves Bot (Frankrijk), Giovanni Pitruzzella (Italië)en Maciej Szpunar (Polen) werden benoemd tot advocaat-generaal. In het geval van Bot en Szpunar betrof het een herbenoeming.

Op 6 oktober 2018 loopt de ambtstermijn af van in totaal 14 rechters en 5 advocaten-generaal. Er moeten nog 5 rechters en 2 advocaten-generaal worden benoemd in 2018.

Achtergrond

Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter uit elke lidstaat en 11 advocaten-generaal. De rechters en de advocaten-generaal worden benoemd voor een ambtstermijn van 6 jaar, die kan worden vernieuwd. Om de 3 jaar worden de rechters en advocaten-generaal gedeeltelijk vervangen.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten van advies dient over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten. Zij worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in hun onderscheiden landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden.

Download als PDF