Wet in Staatsblad: 34517 - Opnemen bepaling in Grondwet over recht op eerlijk proces (eerste lezing)

donderdag 29 maart 2018

Het wetsvoortstel 34517 - Opnemen van een bepaling in de Grondwet over het recht op een eerlijk proces (Grondwetswijziging, eerste lezing) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.