Wet in Staatsblad: 34516 - Opnemen algemene bepaling in Grondwet (eerste lezing)

donderdag 29 maart 2018

Het wetsvoortstel 34516 - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.