Expertmeeting Eerste Kamer over deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming op 10 april

donderdag 5 april 2018

DEN HAAG (PDC) - Op 10 april horen de Eerste Kamerleden tijdens een expertmeeting verschillende deskundigen op het gebied van deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming. Dit voorstel tot wijziging van de Grondwet is in tweede lezing in behandeling in de Eerste Kamer. De uitgenodigde deskundigen zijn

  • Willibrord van Beek, Kring van Commissarissen van de Koning
  • Liesbeth Spies, Nederlands Genootschap van Burgemeesters
  • Han Polman, Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
  • Remco Nehmelman, hoogleraar Publiek organisatierecht Universiteit Utrecht
  • Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde.

Deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming betekent dat de Grondwetsbepaling waarin staat dat de burgemeester en de commissaris van de Koning bij koninklijk besluit (door de 'Kroon') worden benoemd uit de Grondwet wordt gehaald.

In plaats van deze bepaling wordt de benoemingswijze dan in een gewone wet geregeld, zodat deze makkelijker kan worden veranderd. Op deze manier maakt deconstitutionalisering de invoering van een direct gekozen burgemeester of een door de Gemeenteraad gekozen burgemeester mogelijk.