Boekpresentatie 'Mannen van Gods woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018'

Met dank overgenomen van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) i, gepubliceerd op maandag 16 april 2018.

De Staatkundig Gereformeerde Partij, die in 2018 honderd jaar bestaat, is de oudste partij van Nederland. Deze orthodox-protestantse partij is ook een opvallende partij. Lange tijd wilden haar Kamerleden niet op tv optreden en tot 2006 konden vrouwen geen lid worden. De SGP i is bovendien theocratisch: ze wil een regering op ‘de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods’. Past zo’n religieuze partij wel in de Nederlandse democratie? Ook al is de SGP een markante partij, ze kreeg nooit veel aandacht totdat de partij nodig was als steun aan minderheidskabinetten van Mark Rutte i. In dit boek laten onafhankelijke kenners van de SGP zien wat voor partij zij was en is. Ze beschrijven de veranderingen en de constanten en laten zien hoe binnen de partij wordt omgegaan met tegenstellingen. Het biedt een interessant beeld van deze oude, opvallende maar tamelijk onbekende partij.

Dit boek is samengesteld door het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen, onder redactie van prof. dr. Gerrit Voerman en dr. Hans Vollaard. Het wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum.