Bundel ter gelegenheid van 100-jarig bestaan SGP gepresenteerd

Met dank overgenomen van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) i, gepubliceerd op donderdag 19 april 2018.

19 april 2018 | Groningen

Op 18 april is in Gouda de bundel Mannen van Gods Woord. De SGP 1918-2018 gepresenteerd, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De beide redacteuren, Gerrit Voerman - directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen - en Hans Vollaard, verbonden aan de Universiteit Utrecht, overhandigden het eerste exemplaar aan Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer.

Op 24 april 2018 bestaat de SGP honderd jaar. Daarmee is zij verreweg de oudste partij die in de Tweede Kamer zitting heeft. Hoewel vanuit eigen kring de nodige aandacht aan de SGP is besteed, is de academische belangstelling tot nu toe betrekkelijk gering ge­weest. Deze bundel voorziet in die leemte, door een aantal deskundigen op toegan­ke­lijke wijze verschillende kenmerkende aspecten van de in de Nederlandse politieke verhoudingen excentrieke SGP te laten beschrijven.

De bundel past in een reeks die het DNPP tien jaar geleden is begonnen, en waarin inmiddels bundels over de VVD, GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA en de PvdA zijn verschenen, en onder meer monografieën over het Nederlandse populisme en over de PVV.

Meer over de bundel

Tekst Gerrit Voerman bij de presentatie van de bundel