Raad Concurrentievermogen, 28-29 mei 2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 28 mei 2018, 19:00.

Videobeelden van de Raad Concurrentievermogen van 28 mei 2018 in Brussel.

Voornaamste resultaten

Maandag 28 mei: Interne markt en industrie

De Raad bereikte een algemene oriëntatie (d.w.z. zijn onder­handelings­standpunt) over een verordening die moet leiden tot een betere wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat in de handel zijn gebracht.

Wij moeten nog steeds een oplossing vinden voor een aantal kunstmatige belemmeringen op diverse domeinen van de interne markt. Veel van die belemmeringen zijn terug te voeren op de toepassing van verschillende regels in niet-geharmoniseerde sectoren of op een gebrekkige uitvoering van de beginselen van wederzijdse erkenning. Het akkoord van vandaag zal het vrije verkeer van goederen in de interne markt bevorderen, en bijgevolg leiden tot gemakkelijkere markttoegang voor onze bedrijven, wat uiteindelijk alle Europese consumenten ten goede zal komen.

Emil Karanikolov, Minister van Economische Zaken van Bulgarije

Wederzijdse erkenning van goederen: Raad bepaalt standpunt ter versterking eengemaakte markt

De ministers debatteerden over een recent voorstel om eerlijke praktijken te bevorderen voor bedrijven die actief zijn op onlineplatforms.

In het kader van de traditionele "toetsing" van het concurrentievermogen beoordeelden de ministers hoeveel invloed de interne markt uitoefent op de industriële basis van de EU op het gebied van concurrentievermogen en productiviteit.

Dinsdag 29 mei: Onderzoek, innovatie en ruimtevaart

De ministers hebben een oriënterend debat gehouden over onderzoek en innovatie in de context van het volgende financieel kader van de EU voor de periode 2021-2027.

Meer overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie zijn belangrijk, maar niet voldoende. Wij moeten de resultaten van wetenschappelijk onderzoek benutten en ze kunnen omzetten in praktische toepassingen die oplossingen kunnen bieden voor maatschappelijke uitdagingen of die tot producten kunnen leiden die het welzijn van mensen ten goede komen.

Emil Karanikolov, Minister van Economische Zaken van Bulgarije

De onderzoeksactiviteiten in het kader van het onderzoeksprogramma van Euratom worden naar aanleiding van een akkoord in de Raad verlengd tot het einde van 2020.

De Raad nam conclusies aan over het versnellen van de kenniscirculatie in de EU en over de Europese openwetenschaps­cloud. Ook namen de ministers nota van een voortgangsverslag over het voorstel tot oprichting van een gemeenschappelijke onderneming inzake high-performance computing.

Conclusies van de Raad, getiteld "Kenniscirculatie in de EU versnellen"

Conclusies van de Raad over de Europese openwetenschapscloud (European Open Science Cloud - EOSC)

De ministers bespraken de toekomst van het Europees ruimtevaartbeleid, met name in het kader van de digitale eengemaakte markt.

In het licht van de digitale economie speelt ruimtevaart een steeds belangrijkere rol. Het is onzichtbare infrastructuur die wordt gebruikt om gegevens en informatie te verzamelen en te verdelen. Daardoor dienen zich nieuwe bedrijfsmodellen aan.

Emil Karanikolov, Minister van Economische Zaken van Bulgarije

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3620

Brussel

28-29 mei 2018

Vooraf (documenten)

Indicatief programma, Raad Concurrentievermogen, 28-29 mei 2018

Voorlopige agenda, Raad Concurrentievermogen, 28-29 mei 2018 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, Raad Concurrentievermogen, 28‑29 mei 2018 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota, Raad Concurrentievermogen, 28-29 mei 2018 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden