Tweede Kamerwerkgroep Herziening Reglement van Orde

Deze werkgroep uit de Tweede Kamer bereidde een herziening van het Reglement van Orde i voor. Zij moesten allereerst de vraag beantwoorden of het Reglement van Orde nog voldoende houvast biedt voor de vergaderingen van de Tweede Kamer i of dat aanpassing of modernisering nodig is. Als dat laatste het geval is, zal de werkgroep daar ook concrete voorstellen voor doen.

De werkgroep heeft op 30 oktober 2019 een zijn eindrapport gepresenteerd en aangeboden aan het Presidium.

Voorzitter van de werkgroep is Kees van der Staaij i (SGP). De werkgroep telde naast hem nog negen leden, uit negen fracties. Liselotte Boeve was griffier van de werkgroep.

1.

Leden

 

Meer over