'Het is hoog tijd de Grondwet weer eens grondig te herzien'

donderdag 11 oktober 2018

DEN HAAG (PDC i) - "Het is hoog tijd om, na 35 jaar, de Grondwet weer eens grondig te herzien." Dat betoogt Huub Linthorst in zijn nieuwe boek Proeve van een verbeterde grondwet. Linthorst uit kritiek op de huidige constitutie. Hij twijfelt sterk of de huidige Grondwet een actueel beeld geeft van de verhoudingen tussen machten in de staat en de legitimatie van overheidsgezag. Daarom gaat hij op zoek naar een nieuwe versie van de constitutie. De boekpresentatie was woensdag 10 oktober in Nieuwspoort i te Den Haag.

Linthorst gaat in op wijzigingen die al vaker aan de orde zijn geweest, maar destijds niet in de constitutie zijn opgenomen. Voorbeelden zijn het constitutioneel hof i en de afschaffing van de Eerste Kamer i. Aan de hand van diverse onderwerpen komt Linthorst tot een nieuw concept van de Grondwet.

Het boek sluit aan bij de actualiteit nu de Staatscommissie parlementair stelsel i adviseert over wijzigingen in de parlementaire democratie. Grondwetswijzigingen zouden hieruit voort kunnen komen. Linthorst gaat met zijn voorstellen echter verder dan de Staatscommissie om op die manier een alternatief te bieden. De prikkelende ideeën van Linthorst zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandel.

Bron: Boomjuridisch, Platform Overheid